سرفصل دروس علمی کاربردی

سرفصل دروس مصوب دانشگاه جامع علمی – کاربردی

برای دریافت فایل ها بر روی رشته مورد نظر کلیک کرده و دانلود نمایید.

نکته: فرمت فایل ها pdf بوده و برای بازکردن فایل ها باید نرم افزار Acrobat reader برروی سیستم شما نصب شده باشد.

کاردانی حرفه ای مدیریت- امور اداری

کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها

کاردانی فنی فناوری اطلاعات- خدمات الکترونیکی شهر

کاردانی فنی عمران- امور پیمان ها

مهندسی فناوری اطلاعات- خدمات رایانه ای در شهرداری

مهندسی فناوری عمران- ساختمان سازی