کانون دوستداران طبیعت

فعالیت کانون :

۱ – حفاظت از محیط زیست

۲ – شرکت در جشنواره ها

دبیر کانون :

زهرا فرهنگی

اعضای شورای مرکزی کانون  :

1- زهرا فرهنگی

2- زهره عظیمی کاخکی

3- هادی عطایی

4- محسن رمگی

5- نسرین خوشدل نظامی

6- رامین عسکرزاده

7- علی فیروزنیا

8- حسن بانوی روچی

کانون هلال احمر

فعالیت کانون :

۱ – کمکهای اولیه

۲ – شرکت در جشنواره ها و مسابقات هلال احمر

دبیر کانون :

فاطمه کاملی

اعضای شورای مرکزی کانون  :

1- مهسا رضایی

2- حامد حسیبی

3- علی راستی دشت بیاض

4- مرضیه سلطانی

5- محمود بسکابادی

6- فاطمه کاملی

7- حمید محمدی کاخکی

8- سید داوود شهدیز