مهندسی فناوری اطلاعات – خدمات رایانه ای در شهرداری

دوره مهندسی فناوری اطلاعات – خدمات رایانه ای در شهرداری

تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات دوره ای است که ضمن ایجاد آمادگی و زمینه سازی علمی ، حاوی آموزش بهره گیری از ابزار های فناوری اطلاعات به گونه ای موثر و کاربردی در حوزه های مختلف طراحی و برنامه سازی تحت وب ، تجارت الکترونیکی ، امنیت اطلاعات و… می باشد. این دوره دانش آموختگانی را تربیت می کند که با کسب مجموعه ای از علوم نظری و مهارت های علمی فناوری اطلاعات، بتوانند مسئولیت های موجود در خصوص طراحی ، عملیات سازی ، پشتیبانی و بهره برداری مناسب از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و نیز جمع آوری ، ذخیره سازی ، سازمان دهی ، بازیابی ، انتقال و پردازش اطلاعات را در حوزه های مختلف کاری با تصدی مشاغل و مسئولیت های مرتبط ایفا نمایند.

ضرورت و اهمیت :

حجم عظیم اطلاعات و نقش اساسی آن در کیفیت مدیریت و اداره امور، همچنین نقش فناوری اطلاعات در کیفیت جمع آوری و سامان دهی اطلاعات و نیز نشر و انتقال سریع آن موجب گسترش روز افزون و به کارگیری این فناوری در زمینه های مختلف کاری و مشاغل گوناگون ازقبیل حوزه اطلاع رسانی ، تجارت الکترونیکی اموزش از راه دور و … گردیده است. توسعه و ارتقاء فناوری اطلاعات و تلفیق آن با مباحث شبکه های اطلاعاتی و همچنین مدیریت ، محوری نوین بنام مهندسی فناوری اطلاعات را شکل داده که اکنون به عنوان محور های مهم راهبردی در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می باشد . باتوجه به نقش اساسی و مهم فناوری اطلاعات در بخش های زیر بنایی اقتصاد کشور و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی ، بیش از هرچیز نیاز به تربیت کارشناسانی است که همزمان دارای دانش فنی و توانایی های علمی و عملی در این حوزه باشند.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان به ترتیب اولویت:

-توانایی تجزیه و تحلیل مسائل در حوزه فناوری اطلاعات

-توانایی راهبری و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

-توانایی امکان سنجی و به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها

-توانایی ارائه خدمات رایانه ای ، اداره مراکز و پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی

مشاغل قابل احراز:

-کارشناس فناوری اطلاعات

-طراح و برنامه ساز سیستم های اطلاعاتی

-کارشناس پشتیبانی و نگهداری سیستم ها