کاردانی فنی عمران – امور پیمانها

دوره کاردانی فنی عمران – امور پیمانها

تعریف و هدف :

در راستای اهداف نظام آموزشهای علمی – کاربردی ایجاد دوره کاردانی فنی امور پیمانهای عمران ضروریست. هدف این دوره ی تامین و تربیت نیروی انسانی کارات و تخصص در زمینه برآورد ، رسیدگی و امور پیمانها می باشد .

ضرورت و اهمیت :

مدیریت و بهره وری بهتر در اجرای ساختمانها و صرفه اقتصادی در اجرای ساختمانها

قابلیت ها وتوانمندی های فنی فارغ التحصیلان :

-سرپرستی کارگاه های ساختمانی

-بررسی فنی و مالی پروژه های بتنی

-بررسی فنی و مالی پروژه های فلزی

-توانایی متره و برآورد پروژه های ساختمانی

-توانایی برگزاری مناقصات و عقد قراردادهای عمرانی

مشاغل قابل احراز:

-سرپرست کاراگاهها و ساختمانها

-مترور

-تکنسین اجرای سازه های فلزی

-تکنسین اجرای سازه های بتنی

-تکنسین امور قراردادها