شرایط و فرم عضویت کتابخانه

ketab

مقدمه:

کتابخانه، گنجینه ای است فرهنگی که درآن مجموعه ای از اطلاعات ،فرهنگ، معارف و دانش بشری گرد آمده است، کتابخانه در هر سازمان ونهادی به ویژه مراکز دانشگاهی وتحقیقاتی به منزله قلب آن محسوب می شود .

شرایط استفاده از کتابخانه :

-در سالن مطالعه سکوت را رعایت نموده و از خوردن و آشامیدن بپرهیزید .

-مدارک مرجع مانند فرهنگ ها و دایره معارف ها ، پایان نامه ها و مجلات امانت داده نمی شوند و استفاده از آنها صرفا” در کتابخانه مجاز می باشد .

-امانت گیرنده می تواند با مراجعه به کتابخانه و نیز از طریق سایت واحد )پورتال) مهلت امانت را تمدید کند ، مشروط بر اینکه از موعد برگشت نگذشته باشد .

-درصورت عدم تمدید و بازنگرداندن به موقع کتب امانتی ، به ازای هرروز تأخیر مبلغ۲۰۰تومان جریمه دیرکرد دریافت خواهد شد .

-درصورت مفقودشدن یا وارد آمدن خسارت به مدارک امانتی ، امانت گیرنده ضامن استرداد عین مدرک خواهد بود .

-هریک عدد لوح فشرده (سی دی)نیز مانند یک کتاب ، یک مدرک محسوب می گردد .

-نوشتن هرگونه یادداشت ، خط کشیدن زیر کلمات کتاب و آسیب رساندن به کتاب شامل پرداخت جریمه می باشد .

نوع عضویت

تعداد مدارک مجاز

مدت امانت(روز)

دانشجویان مهمان و عادی

۵

۱۵

کارمندان و اساتید حق التدریس

۴

۱۵

اعضای هیأت علمی

۷

۱۵

کانون فارغ التحصیلان و باشگاه پژوهشگران جوان

۲

۱۵

شما دانشجویان گرامی میتوانید فرم عضویت در کتابخانه را از این بخش باز نمایید و سپس بر روی ایکون کلیک نمایید تا بتوانید این فرم را ذخیره و یا چاپ کنید.(به ترتیب قرارگیری آیکون ها از راست به چپ )

فرم عضویت