بسیج دانشجویی

آشنايـي با بسيـج دانشجوئـی

بسيج دانشجويي تشكلي است كه مخاطب كليه فعاليتهاي آن عموم دانشجويان بوده و همه امور آن را نيز دانشجويان اداره مي نمايد .

داراي دو قسمت برادران و خواهران مي باشد و هر كدام مسائل مربوط به جنسيت خود را پيگيري و اجرا مي كنند و كل اين تشكل نيز با مسئوليت يكي از دانشجويان اداره مي گردد. هر قسمت داراي واحدهاي ستادي شامل نيروي انساني ،‌آموزش و بازرسي بوده كه فعاليتهاي اداري را انجام مي دهند و نيز پايگاه داراي ۱۳ كانون جهت فعاليتهاي دانشجويان مي باشد كه فعاليتهاي اجرايي را در دست دارند .

برخلاف تصور برخي افراد ، بسيج دانشجويي داراي هيچ گونه فعاليت نظامي نيست و تنها به ضروريات محيط دانشجويي مي پردازد و فلسفه تشكيل كانون ها در آن نيز ايجاد حس همكاري ،‌وفاق و همدلي و افزايش روحيه ي خلاقيت و مشاركت و بالا بردن توان دانشجويان و آگاهي آنان در مقابله با استكبار جهاني ،‌جنگ نرم و ناتوي فرهنگي است كه در كنار تحصيل علوم مختلف باعث پيشرفت فرد و نيز پيشرفت اسلام و ايران عزيز و سرافراز مي شود .

۱۳ كانون بسيج دانشجويي عبارتند از : كانون فرهنگي ،‌هنري و ادبي ‌،كانون اردويي و تفريحي ،‌كانون نشر ارزش هاي دفاع مقدس ،‌كانون قرآن و عترت ،‌كانون علمي و پژوهشي ‌،‌كانون تربيت بدني ،‌كانون مطالعات فكري ،‌فرهنگي و سياسي ،‌كانون فضاي مجازي و سايبري ،‌كانون بررسي و تحليل ،‌كانون مطالعات زنان و خانواده ،‌كانون خبرنگاران بسيجي ،‌كانون جهاد خدمت رساني و سازندگي ،‌كانون كارآمد سازي بعلاوه پژوهشكده علمي كه فعاليتهاي مربوط به تحصيلات تكميلي و پژوهش ها را اجرا مي نمايد .

عضويت عادي در اين پايگاه براي عموم دانشجويان آزاد بوده و ارتقاء عضويت به فعال با شرايط خاص امكانپذير است .

منتظر شما هستيم !

و به آمدنتان اعتقاد داريم