کانون هلال احمر

فعالیت کانون :

۱ – کمکهای اولیه

۲ – شرکت در جشنواره ها و مسابقات هلال احمر

دبیر کانون :

فاطمه کاملی

اعضای شورای مرکزی کانون  :

1- مهسا رضایی

2- حامد حسیبی

3- علی راستی دشت بیاض

4- مرضیه سلطانی

5- محمود بسکابادی

6- فاطمه کاملی

7- حمید محمدی کاخکی

8- سید داوود شهدیز